021 44 958205
021 44 142151

درباره ما

به نام خدا
مجموعه هولدینگ شرکت های سرمایه گذاری راه طلایی تجارت پویا و شرکت دزآب پویا در راستای ادامـه فعالیت های خود در

جهت اهـداف ســرمایه گــذاری و کـارآفرینی با مطالـعات گستـرده از ابتدای سـال 95 توسط تیم مجرب خود گامی بلند در زمینـه

استارت آپ تاکسی یاب و پیک یاب آنلاین برداشته است.

فعالیت های جدید این مجموعه توسط شرکت آسان گشت ارس پویا به شماره ثبت 511393 و تحت اپلیکیشن دَشـ صورت می پذیرد.

این مجموعه به عنوان اولین کارآفرین ارائه دهنده پوشش بیمه تامین اجتماعی برای رانندگان گرامی درجهت ایجاد شغلی واقعی و تامـین معیشت بزرگترین قشرجامعه گـام برداشته است.

امید است با ارائه خدمتی نوین و جامع به شما هم میهنان عزیز، همراهـی شما را در ایجـاد اشتغالی واقعی و مطمئن برای رانندگان گرامی کنار خود داشته باشیم.