قوانین و مقررات رانندگان

5-1- راننده موظف است تصویر کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه خود، در صورت داشتن سابقه بیمه تصویر صفحه اول دفترچه تامین اجتماعی،  اصل گواهی عدم سوء پیشینه و تصویر سند مالکیت خودرو، کارت خودرو، بیمه نامه شخص ثالث و گواهی معاینه فنی خودرویی که برای حمل و نقل مسافر استفاده خواهد کرد را قبل از امضای توافقنامه در اختیار شرکت قرار دهد.

5-2- راننده ابراز می نماید خودروی معرفی شده به شرکت مطابق با مدارک ارائه شده متعلق به خود او بوده و یا در صورتیکه خودرو متعلق به وی نباشد ابراز می نماید با رضایت کامل مالک اصلی، خودرو جهت انجام حمل و نقل مسافر  مطابق با توافقنامه موجود در اختیار ایشان می باشد.

5-2-1- در مواقعی که خودرو متعلق به راننده نباشد و راننده نسبت به رضایت مالک خود ابرازی نموده باشد در صورت بروز هرگونه اختلاف با مالک تمامی مسئولیت آن به عهده راننده بوده و هرگونه خسارت احتمالی به شرکت و یا نام تجاری شرکت متوجه راننده خواهد بود و شرکت نسبت به استیفای حق خود از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد نمود.

5-3- راننده متعهد می گردد خدمات حمل و نقل مسافر را توسط خودرویی که در توافقنامه مشخصات آن قید شده است انجام دهد و به هیچ عنوان با خودروی دیگری نسبت به انجام خدمات مذکور اقدام ننماید.

5-3-1 در صورتیکه راننده اقدام به استفاده از خودرویی غیر از خودروی خود نماید شرکت علاوه بر فسخ توافقنامه به صورت یکطرفه به علت عدم عمل به تعهدات مندرج در توافقنامه نسبت به پیگیری موضوع در مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود.

تبصره 1: در صورتیکه راننده تمایل به تغییر نوع خودرو داشته باشد بایستی با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت و ارائه درخواست خود نسبت به عقد توافقنامه جدید اقدام نماید.

5-4- بدلیل اینکه خدمات ارائه شده به راننده از طریق اپلیکیشن دَشـ. صورت خواهد گرفت نام کاربری و رمز ورود ارائه شده به راننده مختص شماره همراه ارائه شده به شرکت می باشد(در ابتدای توافقنامه درج شده است) که راننده ابراز می نماید شماره ارائه شده متعلق به خود راننده می باشد.

تبصره 1: در صورتیکه راننده درخواست تغییر شماره همراه ارائه شده در زمان قرارداد را داشته باشد بایستی با مراجعه حضوری به شرکت نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نماید.

5-5- راننده ابراز می نماید آدرس پستی ارائه شده مربوط به اقامتگاه فعلی وی می باشد و متعهد می گردد در صورت هر گونه تغییر در آدرس ارائه شده ظرف مدت یک هفته نسبت به اعلام آدرس جدید به شرکت اقدام نماید.

5-6- راننده متعهد می گردد با شماره همراه مربوط به مسافران که از طریق درخواست سفر به راننده ارسال می گردد همانند اطلاعات محرمانه برخورد نماید و از در اختیار قراردادن شماره همراه مسافر به دیگران جدا خودداری نماید.

5-6-1- در صورتیکه محرز گردد شماره همراه یکی از مسافران از طریق راننده به شخص ثالثی واگذار گردیده و یا از طریق خود راننده تماسی غیر از موضوع حمل و نقل مسافر برقرار گردیده که منجر به شکایت یا گزارش مسافر گردد، شرکت علاوه بر فسخ توافقنامه نسبت به پیگیری موضوع در مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود.

5-7- راننده متعهد می گردد که حمل و نقل مسافر توسط خود شخص راننده انجام خواهد شد و به هیچ عنوان خدمات مذکور را به شخص دیگری واگذار نخواهد کرد. در صورت احراز تخلف شرکت علاوه بر فسخ توافقنامه نسبت به پیگیری موضوع در مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود.

5-8- راننده متعهد می گردد به هیچ عنوان نسبت به جابجایی بار بدون مسافر اقدام ننماید. همچنین در صورت اینکه برای راننده محرز گردد بار همراه مسافر جزء مواردی می باشد که مخالف با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد بایستی نسبت به لغو سفر اقدام نماید. کلیه مسئولیت ناشی از اقدام های مذکور متوجه راننده می باشد و در صورتی که خسارت آن متوجه شرکت و یا نام تجاری شرکت گردد، شرکت نسبت به استیفای حق خود از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد نمود.

5-9- راننده موظف است با تمامی مسافرانی که از طریق اپلیکیشن دَشـ. معرفی می گردند رفتاری مناسب و شایسته داشته باشد.

5-10- راننده موظف می باشد در صورت وجود تقاضای استفاده از کولر از سوی مسافر (که در درخواست ارسالی قید می گردد و هزینه آن در قیمت سفر محاسبه شده است) نسبت به روشن نمودن کولر در طول سفر اقدام نماید.

5-11- مسئولیت همه اقدامات راننده که ناشی از عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی(قوانین ارتکاب جرم در هنگام سفر) و قوانین مدنی(ورود خسارت به اموال کاربر) و قوانین شرکت، به عهده راننده بوده و شرکت علاوه بر فسخ توافقنامه نسبت به پیگیری موضوع در مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود.

5-12- راننده متعهد می گردد تمامی قوانین راهنمایی و رانندگی از جمله عدم استفاده از اپلیکیشن در حین رانندگی را رعایت نماید.

تبصره 1: استفاده از اپلیکیشن دَشـ. در حین رانندگی فقط از طریق نصب هولدر در خودرو مجاز می باشد.

5-13- راننده متعهد می گردد در حین کار از علایم و نام تجاری هایی که بدلیل شباهت با نام تجاری شرکت موجب به اشتباه افتادن مسافران می گردد استفاده ننماید.

5-14- راننده متعهد به بیمه نمودن خودروی خود نزد بیمه کننده معتبر تا سقف تعهدات قانونی خود می باشد تا در صورت بروز خسارت به اشخاص ثالث و یا هر یک از سر نشینان امکان جبران خسارت از طریق بیمه کننده فراهم گردد.

5-15- راننده تعهد می نماید هیچگونه تلاشی را در جهت استخراج سورس اپلیکیشن در جهت کپی برداری و یا استفاده های دیگر ننماید.

5-16- مسئولیت حفاظت از حساب کاربری راننده و تمام فعالیت هایی که از طریق حساب کابری صورت می گیرد به عهده راننده می باشد.

5-17- راننده با ایجاد حساب کاربری طبق توافقنامه از خدمات برجا شامل ارسال درخواست سفر کاربران به راننده توسط اپلیکیشن دَشـ. استفاده می نماید و هیچگونه حقی در خصوص مالکیت شرکت، نام تجاری، لوگو و یا حقوق معنوی نرم افزار برای خود قائل نمی باشد.